bærekraft og gjenvinning

The ChillN team

Vi bruker opp verdens naturressurser raskere enn jorden klarer å lage nye. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes mer effektivt ved at produkter varer så lenge som mulig, repareres, gjenbrukes og til slutt kan gjenvinnes slik at råvaren kan benyttes i ny produksjon.

Denne omstillingen er nødvendig for å nå FN`s bærekraftsmål og krever endring i design, produksjon og ikke minst forbruksmønster. Forbrukerne må få mulighet til å ta miljøriktige valg, og de må bidra til å ta disse.

Det var nettopp dette som var drivkraften for at vi, som en liten norsk bedrift, ser at vi kan bidra til et positivt utslag i det store bildet. Og bakgrunnen til at Line Houge, Nanna Gaarud, Harald Dahlstrøm, Larisa Boos og Janicke Lorange startet opp ChillN by Smallmatters i 2023.

Line og Nanna har tidligere drevet ChillNorway, og sammen med Janicke startet Line opp Smallmatters i 2018. Smallmatters utvikler nye produkter av tekstilrester og tekstilavfall for å sikre at eksisterende tekstiler sirkulerer så lenge de har verdi, og behovet for nye naturressurser reduseres. Larisa driver sitt eget reklamebyrå Fehuset og Harald jobber med salg av klær inn mot butikker.

Vi så at våre erfaringer med design, produktutvikling, innkjøp, salg og merkevarebygging kunne kombineres til å vise at en enkel forretningside kan være lønnsom og bærekraftig. Og slik ble ChillN by Smallmatters til. Et tidløst og elegant klesmerke for en moderne kvinne. Klær i høy kvalitet med et godt, varig design av naturlige materialer som kan gjenvinnes.

Kontakt oss i dag

sustainable clothing

Tekstilindustrien må endres

Tekstilindustrien er en av de mest forurensende i verden, og produksjonen av nye tekstiler står for hele 90 prosent av utslippene. ChillN bruker derfor kun overskuddsmaterialer, resirkulerte tekstiler eller tencel (et fiber produsert av tremasse, som er nedbrytbart og kompostabelt), til å utvikle vår kolleksjon – tekstiler som kan gjenvinnes, uten å gå på kompromiss med kvalitet, stil eller design.

Ofte er det lite som skal til for at vi mennesker endrer forbruksmønsteret til noe langt mer miljøvennlig. Målet vårt er å skape en bevisstgjøring rundt dette – og å vise at mye av det som allerede er produsert, kan brukes til å lage nye produkter. Dermed bidrar vi til å sette en sirkulær økonomi ut i praksis. Avfall er fremtidens råvare – og vi forvandler avfallet til en ressurs, med produkter som igjen bidrar til mindre søppel og forbruk.

Stay in the loop

Meld deg på og få våre tilbud og nyheter!

* Add notice about your Privacy Policy here.